Brygudstyr/Brauausrüstung/Brewing equipment
Webshop

Brygudstyret på denne side kan købes på Chrisko staals webshop www.chrisko-staal.dk

Komplet 25 L. Bryganlæg
25 L. Opstartsbryganlæg
Filterindsats/Filtereinsatz/Filter element


Filterindsats


Rustfri filterindsats fremstilles til 60 L og 100 L gruekedler.
Filterhuller i bunden er ned til Ø 1 mm. Håndtag for hejs.


Filtereinsatz

Rostfreier Filtereinsatz wird für 60 l und 100 l Kessel hergestellt.
Filterlöcher im Boden sind bis zu 1 mm in Lochweite. Einstellhebel für Winde.


Filter element

Stainless filter element is manufactured for 60 L and 100 L boilers.
Filter holes in the bottom are down to Ø 1mm. Handles for lift.

Spiralkøler/Spiralkühler/Spiral cooler


Spiralkøler

Rustfri spiralkøler, for 60 L og 100 L kedel, i ramme med øjer for hejs.
Køler 100 L kogende øl ned til under 20 º C på ca. 45 minutter.
Vandforbrug ca. 200 L.


Spiralkühler

Rostfreier Spiralkühler, für 60 l und 100 l Kessel, in Rahmen mit Augen für Winde. Kühlt 100 l kochendes Bier bis zu unter 20 º C in ca. 45 Minuten.
Wasserverbrauch ca. 200 l.


Spiral cooler

Stainless spiral cooler, for 60 L and 100 L boiler, in frame with eyes for lift.
Cools 100 L boiling beer down to below 20 º C during about 45 minutes.
Water consumption about 200 L.

Røreværk/Rührwerk/Stirrer


Røreværk


Løst rustfri røreværk med 220 V. gearmotor, låge for påfyldning af kværnet malt og håndtag for hejs. 30 omdrejninger i minuttet.


Rührwerk

Lockeres rostfreies Rührwerk mit 220 V. Getriebemotor, Deckel für Auffüllung von zerkleinertem Malz und Einstellhebel für Winde. 30 Drehungen pro Minute.


Stirrer

Removable stainless stirrer with 220V gearmotor, lid for filling in of the grinded malt and handle for lift. 30 revolutions/min.

Bryggetårn - bryggerack/Brauturm - Braurack


Bryggetårn - bryggerack 

Bryggetårn for 3 - 5 stk gasgruekedler i tre niveauer med hejseværk
Kombinationer:
Med en 60 L kogekedel, en 60 L mæskekedel og en 60 L eftergydekedel kan man brygge 60 L øl pr. gang.
Med to 60 L kogekedler, to 60 L mæskekedler og en 60 L eftergydekedel kan man brygge 2 x 60 L øl pr. gang.
Med en 100 L kogekedel, en 60 L mæskekedel og en 60 L eftergydekedel kan man brygge 100 L øl pr. gang.
Med to 100 L kogekedler, en 100 L mæskekedel og en 100 L eftergydekedel kan man brygge 200 L øl pr. gang.
Med to 100 L kogekedler, to 60 L mæskekedler og en 100 L eftergydekedel kan man brygge 2 x 100 L øl pr. gang.

Man kan lave de samme kombinationer med et bryggerack med hejs, hvor kedlerne står ved siden af hinanden i tre niveauer.


Brauturm - Braurack

Brauturm für 3 - 5 Stück Gaskessel in drei Ebenen mit Winde
Kombinationen:
Mit einem 60 l Kochkessel, einem 60 l Kessel um zu maischen und einem 60 l Kessel um anzuschwänzen, kann man 60 l Bier per Mal brauen.
Mit zwei 60 l Kochkessel, zwei 60 l Kessel um zu maischen und einem 60 l Kessel um anzuschwänzen, kann man 2 x 60 l Bier per Mal brauen.
Mit einem 100 l Kochkessel, einem 60 l Kessel um zu maischen und einem 60 l Kessel um anzuschwänzen, kann man 100 l Bier per Mal brauen.
Mit zwei 100 l Kochkessel, einem 100 l Kessel um zu maischen und einem 100 l Kessel um anzuschwänzen, kann man 200 l Bier per Mal brauen.
Mit zwei 100 l Kochkessel, zwei 60 l Kessel um zu maischen und einem 100 l Kessel um anzuschwänzen, kann man 2 x 100 l Bier per Mal brauen.

Man kann die selben Kombinationen mit einem Braurack mit Winde machen, wo die Kessel neben einander in drei Ebenen stehen.


Brew tower - Brew rack 

Brew tower for 3 - 5 units of gas boilers in 3 levels with hoist
Combinations:
With one 60 L boiler, one 60 L mash tun and one 60 L sparge boiler can you brew 60 L beer each time.
With two 60 L boilers, one 60 L mash tun and one 60 L sparge boiler can you brew 60 x 2 L beer each time.
With one 100 L boiler, one 60 L mash tun and one 60 L sparge boiler can you brew 100 L beer each time.
With two 100 L boilers, one 100 L mash tun and one 100 L sparge boiler can you brew 100 x 2 L beer each time.
With two 100 L boilers, two 60 L mash tuns and one 100 L sparge boiler can you brew 100 x 2 L beer each time.

You can make the same combinations with a brew rack with hoist, where the boilers is placed next to each other in 3 levels.

60 L rustfri gærtank til undergæring med konisk bund/60 l rostfreier Gärtank für Untergärung mit kegelzylindrischem Boden/60 L stainless conical fermenter for bottom fermentation
60 L bryggerack/60 l Braurack/60 L Brew rack
100 L rustfri gærtank til undergæring med konisk bund/100 l rostfreier Gärtank für Untergärung mit kegelzylindrischem Boden/100 L stainless conical fermenter for bottom fermentation
100 L rustfri gærtank til overgæring og lagertank/100 l rostfreier Gärtank für Obergärung und Lagertank/100 L stainless fermenter for top fermentation and storage tank
Løfteåg/Hebejoch/Lifting gear
Rustfrit vandpåfyldningsrør/Rostfreies Wassereinfüllrohr/Stainless filler pipe for water
Rustfri mæskespade/Rostfreier Maischspaten/Stainless spade for mashing


Mæskespade

For at kunne røre i mæsken.Maischspaten

Um das Maischen umrühren zu können.

 
Spade for mashing

To be able to stir in the mash.

Tappeudstyr/Abzapfausrüstung/Bottling equipment
Tørrestativ til flasker, tappestation, bord med kapselpåsætter/ Trockenständer, Zapfstelle, Tisch mit Verkapsler/ Drying rack for bottles, bottling station, table with capper
Rullende bar/Bar aufs Rad/Rolling bar


Rullende bar

Birkelse Bryghus`s rullende bar med to faste tappehaner og plads til to ekstra fadølsanlæg og to små køleskabe.


Bar aufs Rad

Die Bar aufs Rad von Birkelse Bryghus mit 2 festen Zapfhähnen und Platz für noch zwei Faßbieranlagen und zwei kleine Kühlschränke.


Rolling bar

The rolling bar in Birkelse Brewery has 2 fixed barrel taps and space for 2 more facilities for draught beer and 2 small refrigerators.