Møder
Generalforsamling 2015
Generalforsamling i Birkelse Bryghus fredag den 24. april 2015. (17 fremmødte)

Indkaldelse er sket på hjemmeside.

Formanden bød velkommen til generalforsamling.

Valg af dirigent: Gert valgt.

Formand Christian Skovsteds beretning: Der har sidste år været generalforsamling, oktoberfest, Thai aften og udflugt til Bøllingsø Bryghus og selvfølgedig også fredagsmøderne, hvor der ikke altid har været lige stor tilslutning. Samlet set en ok aktivitet. Den trofaste kerne af medlemmer skiftedes til at holde åben om fredagen.

Økonomi: Indskud til øl, samt betalte medlemskaber, har været noget af det samme som 2013.                                                                                                                                   I 2014 har der været ca. 275 betalende A, B, og C medlemmer tilsammen.                                                              Vi har i 2014 haft et underskud på ca. 5000 kr. og det er nok udflugten der gør udsvinget, i forhold til 2013, hvor der ikke var en udflugt.                                                                            Der er trods underskuddet stadig penge i kassen til den fremtidige drift af foreningen.                                                                                                                                Vi mener at kontingent samt indskud til øl skal forsætte med de priser, vi plejer at betale.                                                                                                                                      Når bestyrelsen samles næste gang, vil der blive taget stilling til om der er økonomi til en udflugt i år.                                                                                                                    Det er fint, når der kommer grupper af besøgende, det er med til at holde omsætningen oppe.

Der var 2 bestyrelses medlemmer på valg Leena og Christian K.                         Christian K. blev genvalgt                                                                                                           John Kragbæk blev valgt i stedet for Leena

Bestyrelsen består nu af: A medlemmer Christian Skovsted, Gert Jensen, Leif Madsen, Henrik Strøm Larsen, B medlemmer Brian Kristiansen, Christian Rold Kristensen og John Kragbæk.

Der skal laves 2 rengørings dage og Henrik S. skal lave opslag som skal opsættes i Bryghuset. Det bliver 2 lørdag formiddage, sidst i maj.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamling 19-03 2014

Referat.

Birkelse Bryghus, generalforsamling den 19-3-14

Der var 14 stemmeberettigede.

Formanden, Christian S. bød velkommen

Leif M. blev valgt som ordstyre.

Formandens beretning:

Det har været et stille år, tror at det grave arbejde der er foregået på Mejerivej kan være en del af grunden.

Der bliver arbejdet på at lave en udflugt til Bøllingsø Bryghus, og jeg mener at det vil være fint en fredag, der har Bøllingsø Bryghus selv klubaften.

Vi kan godt bruge nogle, der vil hjælpe med rengøring og små vedligeholdelse opgaver. Vi vil gerne påskønne hjælpen, ved at dem der hjælper, kan få nogle øl-billetter.

Christian S. gennemgang af regnskab:

Der er ca. 2700.00 kr. mindre i indt. Dog har vi et udestående på nogle fustager og sidste år var der heller ikke en udflugt, så hel dårligt er det ikke.

Valg til bestyrelsen:

Brian K. på valg- ønsker genvalg- valgt.

Valg af suppleant:

Brian Urth opstilles og vælges.

Punkt 5, kontingent stigning:

Ingen ændring.

Evt.

Brian Urth vil prøve at brygge ca. en gang om mdr. og det vil for det meste være lørdag, der kommer opslag op i bryghuset, så interesseret har mulighed for at deltage.

Der kommer en lampe op ved indgangen.

Der gøres ikke yderligere tiltag, for at få arrangementer til Bryghuset

 

Referent: Henrik S. L

 

Bestyrelsesmøde 26 - 02 2014

Bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus 26 Februar 2014

 

Tilstede: Hele bestyrelsen var samlet, Leena, Christian S, Brian, Henrik, Leif, Gert og Christian K.  

Gæst:     Revisor, Berit Lindrup

 

Gennemgang af regnskabet

Vi har i seneste regnskabsår haft ca. 10.000,00 kr  mindre i omsætning

 

Årets resultat viser et underskud på små 2.600,00 kr. 

 

Egenkapitalen er intakt og viser ca. 24.000,00

 

Generalforsamling

Afholdes onsdag den 19/3 2014 kl. 19,00 i bryggeriet (der serveres pølser og øl)

 

 

På valg til bestyrelsen er Brian Kristiansen   (villig til genvalg og bestyrelsens indstilling)

 

På valg som suppleant er Knud Lindbæk

 

Forslag : Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse for hjælp til rengøring, evt. hovedrengøring hver 2. md. 

 

Tur udvalg

Der arrangeres tur til Bøllingsø Bryghus i maj måned, skal lige koordineres med en speedway mats, så vi laver en lørdags tur med speedway og bryggeribesøg

Christian S, sætter dato på indbydelse

Besluttet at foreningen betaler bus og der er naturligvis hjemmebryg med til turen

 

Øvrige arrangementer     

Deltagelse i byfesten med smagsprøver serveret fra den transportable bar og igangsætningen af en bryg lørdag formiddag så man kan følge processen ( Christian K tager kontakt til byfestudvalget)

 

Fredag aften med jazz musik, vi skal lige have accept fra

 

Vi påtænker at præsentere en overgæret forårs øl, nærmer på opslagstavlen i bryggeriet

 

Oktoberfest afholdes 3 oktober 2014, nærmere på opslagstavlen i bryggeriet

 

 

Referent : Christian K. 

 

Møde 21 - 06 2013

Fredag 21 - 06 2013 mødte der ca. 15 medlemmer op.

Møde 14 - 06 2013

Fredag 14 - 06 2013 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 06 - 06 2013

Fredag 06 - 06 2013 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 31 - 05 2013

Fredag 31 - 05 2013 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 24 - 05 2013

Fredag 24 - 05 2013 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 10 - 05 2013

Fredag 10 - 05 2013 mødte der under 10 medlemmer op.
Det lave fremmøde skyldes sikkert, at mange har holdt Kristihimmelfartsferie.

Møde og generalforsamling 03 - 05 2013

Der mødte ca. 25 medlemmer op til fredagsmødet fra 15.00 - 18.00, hvorefter der blev afholdt den årlige generalforsamling.

Referat fra generalforsamling i Birkelse Bryghus den 3. maj 2013

Der var 19 stemmeberettigede fremmødt.

1.      Leif blev valgt til dirigent.

2.     Christian S. gennemgik formandens beretning og regnskab samlet. Der har været en lille nedgang i indtægterne på ca. 6.000 kr. Indestående i banken er dags dato ca. 24.000 kr. Der skulle ud fra disse tal, så ikke være problemer med at lave de arrangementer som vi plejer at have.

Foreningen vil gerne om der er nogle flere, der vil give en hjælpende hånd i foreningen, men vi er også godt klar over

 at, at dem der går og laver arbejdet, skal blive bedre til at spørge om hjælp, og det vil vi prøve om vi ikke kan blive.

3.     Leena Nielsen og Christian Kristensen blev genvalgt.

4.     Bestyrelsen består herefter af følgende A medlemmer: Christian Skovsted, brygmester. Gert Jensen, brygmester. Leif N. Madsen, brygmesterassistent. Henrik Strøm Larsen, brygmesterassistent.                  B medlemmer: Kristian Rold Kristensen, sekretær.                                     Brian Kristiansen, medlem, Leena Nielsen, medlem. 

5.     Berit Lindrup blev ny revisor.

6.     Eventuelt.

Brian K. fortalte om tur til et tysk bryggeri, og fandt ud af, at den dato bestyrelsen havde talt om, ikke kunne blive til noget. Han vil i samarbejde med Christian K. arbejde videre på en ny dato, for besøg på det tyske bryghus.

Leena N. Påvirker det bryghuset med det store gravearbejde der er i gang?

        Christian S. det menes ikke.

Knud. Vil gerne om der kunne blive mulighed for at brygge efter arbejde el. weekender.

Christian S. Vi må prøve om det ikke kan blive muligt evt. kan der brygges på det store anlæg som Chrisko stål har.

Herdis. Stor ros til den overdækkede terrasse.

Brian K. Kan lokalerne lejes til fester?

        Christian S. det er ikke planen at lokalerne skal lejes ud, men er der nogle medlemmer der evt. ønsker at lave en øl smagning, kan det fremlægges bestyrelsen og det kan tages op i hvert tilfælde

 

Referent, Henrik Strøm Larsen

 

Møde 26 - 04 2013

Fredag 26 - 04 2013 mødte der 10 medlemmer op.

Møde 19 - 04 2013

Fredag 19 - 04 2013 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Bestyrelsesmøde 12 - 04 2013

Referat Bestyrelsesmødet Birkelse Bryghus den 12 april 2013

 

 

Christian Skovsted gennemgik økonomien

Der er et mindre underskud, men det er inden for budgettet

Der er behov for at bestyrelsen fremover underskriver referaterne da det kan blive nødvendigt med flere til at veksle småpenge i banken

Regnskabet er vedhæftet til alle

 

Generalforsamling

Der er lavet indbydelse til generalforsamlingen som afholdes 3 maj 2013

På valg til bestyrelsen, Leena og Christian K  (begge modtager genvalg)

 

 

Arrangementer

Brian foreslår en tur til et bryggeri i Flensborg 22 juni 2013, med kombineret bryggeri besøg, middag og indkøbstur ved Grænsen (Christian K tager kontakt til bryggeriet)

Forventet deltagerpris bliver 300,00 kr.  (Bus, rundstykker, mad, øl smagning)

 

Christian S foreslog at vi kunne invitere forskellige håndbryggere til at komme og lade os smage deres en en fredag her i sommer

 

Formandens 50 års Fødselsdag

Christian Skovsted holder reception den. 18.maj 2013 i forbindelse med sin 50 års fødselsdag, i den forbindelse vil bryggeriet være lukke fredag den 17 maj

Der afholdes åbent hus som annonceres i bryggeriet

Henrik Strøm laver et par plakater med oplysning om at vi har lukket den 17/5 2013

Christian Skovsted lægger de ind på hjemmesiden  

 

Hjælp i baren

Der efterlyses hjælp i baren og følgende blev aftalt :

Bestyrelsen medlemmer søger selv for at få undervisning i aftapning af Gert eller Christian S

Der oprettes en telefonliste på bestyrelsen medlemmer som kan benyttes hvis der er behov for hjælp i bare ect.

 

Telefontavle bestyrelsen

Gert                21228443

Leif                 20136281

Leena             26493236

Christian S      20436553

Christian K      20118694

Brian              29636070

Strøm             61273561

 

 

 

 

 

 

Christian S                          Gert                         Leif                             Henrik

 

 

 

 

Leena                                Brian                            Christian K

 

Møde 12 - 04 2013

Fredag 12 - 04 2013 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 05 - 04 2013

Fredag 05 - 03 2013 mødte der ca. 50 medlemmer op.

Møde 22 - 03 2013

Fredag 22 - 03 2013 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 15 - 03 2013

Fredag 15 - 03 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 08 - 03 2013

Fredag 08 - 03 2013 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 01 - 03 2013

Fredag 01 - 03 2013 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 22 - 02 2013

Fredag 22 - 02 2013 mødte der ca. 15 medlemmer op.

Møde 15 - 02 2013

Fredag 15 - 02 2013 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 08 - 02 2013

Fredag 08 - 02 2013 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 01 - 02 2013

Fredag 01 - 02 2013 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 25 - 01 2013

Fredag 25 - 01 2013 mødte der ca. 15 medlemmer op.

Møde 18 - 01 2013

Fredag 18 - 01 2013 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 11 - 01 2013

Fredag 11 - 01 2013 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 04-01 2013

Fredag 04-01 2013 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Opvarmning til 2013

Mandag 31-12 2012 mødte der mellem 40 og 50 medlemmer op i bryghuset for at varme op til nytårsaften.

Møde 21-12 2012

Fredag 21-12 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 14-12 2012

Fredag 14-12 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 07-12 2012

Fredag 07-12 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 30-11 2012

Fredag 30-11 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 23-11 2012

Fredag 23-11 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 16-11 2012

Fredag 16-11 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 09-11 2012

Fredag 09-11 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 02-11 2012

Fredag 02-11 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 26-10 2012

Fredag 26-10 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Oktoberfest 19-10 2012

Fredag 19-20 2012 blev der afholdt Oktoberfest på bryghuset. Der var ca. 50 medlemmer som deltog. Der var dækket op i gårdhaven, som i dagens anledning var overdækket. Menuen var eisbein, pølser, brød og kartoffelsalat, alle fik hvad de kunne spise. Der var heller ikke nogen, der gik tørstige der fra, i følge brygmesteren blev der drukket ca. 175 L. øl, i gennemsnit mere end 3 L. pr. person. Billeder fra dagen kan ses i fotoalbummet.

Møde 12-10 2012

Fredag 12-10 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 05-10 2012

Fredag 05-10 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde og æbledag 28-09 2012

Fredag blev der presset æblesaft under ledelse af Henrik Strøm, over 500 kg. æbler røg igennem pressen. Til fredagens møde, mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 21-09 2012

Fredag 21-09 2012 mødte der ca.20 medlemmer op.

Møde 14-09 2012

Fredag 14-09 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 07-09 2012

Fredag 07-09 2012 mødte der 30 medlemmer op.

Møde 31-08 2012

Fredag 31-08 2012 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 24-08 2012

Fredag 24-08 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.
 
Bestyrelsesmøde


Deltagere :   Gert, Brian, Christian og Christian S

Fraværende : Lena, Leif og Henrik


Cider/æblemost
Henrik Strøm afholder æblemost dag når han har lyst og kontakter skolerne.

Oktober fest
Oktober fest afvikles fredag den 19 oktober i foreningens lokaler.
Vi starter      :   kl. 15,00
Middag  fra :   kl. 17,00
Afslutning     :  kl. 24,00

Tilmelding senest fredag 12. oktober.    

Betaling
A+B  Medlemmer betaler ikke for dette arrangement.
C.     Medlemmer betaler 75,00 kr. incl middag og 5 øl billetter.

Brian sørger for Grill og personale (jeg hjælper gerne hvis det bliver nødvendigt)

Gert indkøber kød tilsvarende sidste års arrangement.

Hvem sørger for kartoffelsalat øvrigt tilbehør ?

Christian Skovsted søger for annoncering på hjemmeside.

Henrik Strøm laver plakater og tilmeldingslister.  

Christian K sørger for musikken  (VGF's musikanlæg)

Øvrige ting der blev behandlet på mødet
Der indkøbes presseninger til mellembygningen over til skuret westimeret pris 8-10.000,00  (Christian S. er på opgaven)

Der indkøbes en bimåler 380V så vi kan få delt strømmen op i bryggeriet og butikken (Christian K. sørger for dette) prøver at få Torkild og Martin Kjær til at lave det da der også skal føres noget strøm over til skuret.

Frank Poulsen og Christian S. sætter dør i siden på skuret.


Møde 17-08 2012

Fredag 17-08 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 10-08 2012

Fredag 10-08 2012 mødteder ca. 15 medlemmer op.

Møde 06-07 2012

Fredag 06-07 2012 mødte der ca.    medlemmer op.

Møde 29-06 2012

Fredag 29-06 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 22-06 2012

Fredag 22-06 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 15-06 2012

Fredag 15-06 2012 mødte der ca. 50 medlemmer op.

Møde 01-06 2012

Fredag 01-06 2012 mødte der ca.15 medlemmer op.

Møde 25-05 2012

Fredag 25-05 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Tur til Thisted Bryghus 24-05 2012

Torsdag 24-05 2012 besøgte 32 medlemmer fra Birkelse Bryghus Thisted Bryghus.
Vi fik set det lidt slidte, men velfungerende bryganlæg og tapperi, og sidst men ikke mindst fik vi smagt noget rigtig godt øl og i rigelige mængder.

Møde 18-05 2012

Fredag 18-05 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 11-05 2012

Fredag 11-05 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 27-04 2012

Fredag 27-05 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 20-04 2012

Fredag 20-04 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Bestyrelsesmøde 19-04 2012

Bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus 19 april 2012

 

 

Fraværende Leena (lovligt afbud meldte afbud)

 

 

 

Mødet var hasteindkaldt med henblik på forårets arrangementer

 

 

Skovsgaard Beerfest 8 juni 2012

 

Dette arrangement falder desværre sammen med byfesten i Birkelse, det betyder at nogen måske går glip af helstegt pattegris. Vi har besluttet at vi fastholder deltagelse i Beerfesten da vi er af den opfattelse at vi ikke trækker personer væk fra byfesten

 

Vi deltager med 2 øl fustager

4 Fustager mørk øl

3 Fustager brown ale

 

Personale i baren deroppe

Brian, Gert, Christian, Henrik og Christian Skovsted

Beklædning : Sorte T Shirts og ?

 

Foreningen har modtaget 8 billetter, udover de 6 der er repræsenteret fra bestyrelsen vil de 2 sidste billetter går til de ”aktive bar tjenere”

 

Der er mulighed for at købe mad deroppe

 

Henrik Strøm laver plakater og bestiller akryl hos Aage

 

Vi reklamere for bryghuset og salget af anlæg malt

 

Vi forventer at opstille bar ect. torsdag den 7 juni

 

Foreningen bakker op omkring taxa/bus til arrangementet, men det er for egen regning 

   

 

Tur til Thisted Bryghus

 

Turen arrangeres den torsdag de 24 eller 31 maj, afgang fra Birkelse ved 17,30 tiden

 

Henrik laver plakat når dato er fastlagt (husk der er ingen mulighed for mad deroppe)

 

Arrangementet er for B. medlemmer

 

Deltagerpris er fastsat til 100,00 kr. ( går til bus, øl i bussen og øl smagning i Thisted)

 

 

Ferie

 

Vi holder lukket i uge 28 – 29 – 30

 

 

 

Møde 13-04 2012

Fredag 13-04 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 04-04 2012

Onsdag 04-04 2012 var der opvarmning til påsken.

Møde 30-03 2012

Fredag 30-03 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 23-03 2012

Fredag 23-03 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 16-03 2012

Fredag 16-03 2012 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 09-03 2012

Fredag 09-03 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Generalforsamling 07-03 2012

Referat generalforsamling Birkelse bryghus

 

Christian K. Blev valgt til dirigent

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt på hjemmesiden og som opslag i bryggeriet.

 

Alle 23 A+ B tilstedeværende medlemmer havde betalt kontingent og var dermed stemmeberettigede på generalforsamlingen

 

Formanden Christian Skovsted fik hermed ordet til formandens beretning:

Der har været lidt færre medlemmer om fredagen

Der har ikke været nogen klager fra naboer

Vi har her i efteråret besøgt Nibe Bryghus 

Der har været afholdt sommerfest og oktoberfest

Der vil bliver afholdt en arbejdsweekend hvor vi skal have lagt fliser i gårdhaven ved pavillonen, der påtænkes ligeledes at overdække terrassen

 

Kommende arrangementer

Besøg på Thisted bryghus en torsdag i maj måned, desværre kan det ikke arrangeres om fredagen

Vi påtænker at afholde en sommerfest og en september fest

Vi deltager med smagsprøver i Skovsgaard Beerfest fredag den 8 juni i Skovsted Idrætscenter, mere om dette arrangement på Skovsgaard beerfests facebooks side 

 

 

Regnskab

Christian S. gennemgik regnskabet

Der er/var et mindre underskud i 2011  på 3769,00 kr

Egenkapitalen er intakt og er på 29.300,00

Der er i 2012 indkøbt 2 nye fadølsanlæg ”værdi 11.000,00”

Der er brugt væsentlig mere strøm

Vi har i år som noget nyt haft rengøringshjælp på

 

Nyt fra bryggeren (Gert)

Der laves en grøn pinsebryg

Vil forsøge med en hindbær øl som skal være klar til sommeren.

Man vil forsøge at en mere ren ”klar” pilsner som minder mere om en ”Tuborg”  

Gert efterlyser hjælp til rengøring af fustager, kan sagtens gøres om fredagen

 

Hjemmesiden (www birkelsebryghus.dk).

Vi appellere til alle om at holde sig informeret på hjemmesiden 

Alle arrangementer offentliggøres på hjemmesiden

Indkaldelse til bestyrelsesmøder og referater fra møder kan ses på hjemmesiden

 

Kan informationer på hjemmesiden ændres så nyeste referater kommer øverst ?

 

 

 

Møder

Møder fra 28 - 02  2009 til     02 - 03  2012  herunder.


28-02 2009 Åbent hus.

Der var ca. 70 besøgende, de 50 af dem meldte sig ind i foreningen.              Der blev smagt godt på øl og cider, mens der blev hyggesnakket.

06-03 2009 Alm. møde

Der mødte ca. 25 medlemmer op, og 20 nye som blev meldt ind på dagen.
Vi løb tør for Birkelse Mørk Lager, næste bryg mørk lager er klar til at drikke sidst i marts. Der er stadig A Pilsner og Æblecider på hanerne.
Vi er nu 70 medlemmer i foreningen.

Ølbrygning 13-03 2009

Fredag 13-03 2009 blev der brygget to bryg fra kl 10-18, og der mødte ca. 45 op i løbet af dagen for at hjælpe og se på. Vi løb tør for færdigbrygget øl sidst på dagen, så ved næste møde sørger Raasted Bryghus for, at der er øl på hanerne.
Vi har igen eget øl sidst i marts.
Vi er nu 85 medlemmer.

Fremmet øl 20-03 2009

Fredag 20-03 2009 havde vi øl fra Raasted Bryghus på hanerne. Vi fik inspiration til nye bryg som vi kan brygge. Der mødte ca. 50 medlemmer op.
Det amerikanske lotteri blev vundet på: orange nr.38, blå nr. 85, grøn nr. 49.
Vi er nu 104 medlemmer, så der er kun få B. medlemspladser tilbage.


Møde 27-03 2009

Fredag 27-03 2009 smagte vi på tre nye bryg. A Pilsneren og Mørk Lager, som vi
har brygget før, havde den rigtige smag, men har brug for et par uger mere på
lager. Stouten Birkelses Sorte Får, som vi har brygget for første gang, var drikkeklar, men den bliver sikkert også endnu bedre efter nogle uger.
Amerikansk lotteri blev vundet på Gul nr. 03.

Møde 03-04 2009

Fredag 03-04 2009 mødte der igen mange medlemmer op. Der var stor enighed om, at møderne forsat skal være om fredagen. Der var også tilslutning til at brygge 3 bryg anden påskedag.
Vindernummeret i amerikansk lotteri blev fundet på dagen. 

Brygdag 13-04 2009

Mandag 13-04 2009 blev der brygget tre bryg, en Birkelse Trippel, en Birkelse Mørk Lager og en Birkelse A Pilsner. Vi startede kl. 04 og var færdige kl. 18.
Der kom nogle medlemmer i løbet af dagen for at hjælpe til og ikke mindst at smage på øllet.

Møde 17-04 2009

Fredag 17-04 2009 blev der holdt møde, hvor det var Sanne og Søren, der stod i baren. Der mødte ca. 30 medlemmer op.
Det amerikanske lotteri blev ikke udtrukket.

Møde 24-04 2009

Fredag 24-04 2009 kom der ca. 30 medlemmer, solen skinnede, så de fleste sad udenfor.
Det amerikanske lotteri blev ikke udtrukket.

Møde 01-05 2009

Fredag 01-05 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op. Der blev smagt på den nybryggede Trippel, smagen var ok, farven var lidt speciel til at starte med, men efter nogle glas blev den også som den skulle være. Jette skænkede øl op hele dagen, som om hun aldrig havde lavet andet.
Der blev fundet en vinder til det amerikanske lotteri.

Møde 15-05 2009

Fredag 15-05 2009 mødte der mellem 40 - 50 medlemmer op. Der var plads til alle,
da mange valgte at sidde ude. Der arbejdes på at der skal være 100 % læ ude under øltønden, så selv når det regner, skal der kunne være 50 personer på en gang på bryggeriet.
Der blev fundet en vinder til det amerikanske lotteri.

Møde 22-05 2009

Fredag 22-05 2009 var der god plads på bryghuset, da der kun mødte 15 medlemmer op.
Det amerikanske lotteri blev ikke udsolgt.

Møde 29-05 2009

Fredag 29-05 2009 mødte der over 50 medlemmer op, vejret var godt, så folk sad både ude og inde.
Den 19. september kunne være en god dag at holde generalforsamling og bryggerifest, mente de fleste, så hvis ikke der kommer noget i vejen, bliver det dagen.

Møde 19-06 2009

Fredag 19-06 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op.  Vi bestemte, at der skal laves to bryg mere inden sommerferien.

Møde26-06 2009

Fredag 26-06 2009 mødte der 30 - 35 medlemmer op. Gert, jette og Brian klarede, hvad der skulle klares.

Møde 03-07 2009

Fredag 03-07 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op. Der er nu 140 medlemmer i
foreningen.

Møde 10-07 2009

Fredag 10-07 2009 mødte der igen ca. 30 medlemmer op.

Møde 17-07 2009

Fredag 17-07 2009 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 07-08 2009

Fredag 07-08 2009 mødte der ca. 25 medlemmer op.
Der er nu 144 medlemmer i foreningen, og der er stadig plads til flere C. medlemmer.

Møde 14-08 2009

Fredag 14-08 2009 mødte der over 45 medlemmer op.
Der er stor efterspørgelse på øl med lakrids i, så vi må snart igang med at brygge noget.
Der er nu over 150 medlemmer.

Møde 21-08 2009

Fredag 21-08 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 28-08 2009

Fredag 28-08 2009 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 04-09 2009

Fredag 04-09 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op.
Der er nu 164 medlemmer i foreningen.

Møde 11-09 2009

Fredag 11-09 2009 mødte der ca. 45 medlemmer op.

Møde 25-09 2009

Fredag 18-09 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op. Da mødet var slut, var der mange der hjalp med at stille borde op til bryggerifesten.

Generalforsamling 19-09 2009

Lørdag 19-09 2009 blev der afholdt generalforsamling. 62 medlemmer havde meldt sig til. Efter selve generalforsamlingen var der spisning og dans.

Møde 25-09 2009

Fredag 25-09 2009 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 02-10 2009

Fredag 02-10 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 09-10 2009

Fredag 09-10 2009 mødte der ca. 45 medlemmer op.

Møde 16-10 2009

Fredag 16-10 2009 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 23-10 2009

Fredag 23-10 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 30-10 2009

Fredag 30-10 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 06-11 2009

Fredag 06-11 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 13-11 2009

Fredag 13-11 2009 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 20-11 2009

Fredag 20-11 2009 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 27-11 2009

Fredag 27-11 2009 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 04-12 2009

Fredag 04-12 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 11-12 2009

Fredag 11-12 2009 mødte der ca. 25 medlemmer op

Møde 18-12 2009

Fredag 18-12 2009 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 01-01 2010

Trods tømmermænd og forstoppelse mødte over 30 medlemmer op fredag       01-01 2010

Møde 08-01 2010

Fredag 08-01 2010 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 15-01 2010

Fredag 15-01 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 22-01 2010

Fredag 22-01 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 29-01 2010

Fredag 29-01 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 05-02 2010

Fredag 05-02 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 12-02 2010

Fredag 12-02 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Bestyrelsesmøde 17-02 2010

Referat Bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus den 17. februar 2010

 

Hele bestyrelsen var samlet

Christian Skovsted, Gert, Jette, Brian, Leif Madsen, Henrik Strøm og Christian (stoffer)

 

På behørig vis smagte bestyrelsen på de gyldne dråber inden vi gik over til dagens punkter

 

Økonomi

Foreningens økonomi kører fornuftigt og der er ingen brug for stigninger i kontingent

 

Ture

Der arrangeres bustur til Fur Bryghus for A og B medlemmer lørdag den 26. juni 2010

Vi forventer at køre fra Birkelse kl. 10,00

Frokost og øl smagning på Fur Bryghus ca. kl. 12,00

Forventet ankomst til Birkelse kl. 18,00 

Brugerbetaling ca. 150,00 kr. (foreningen betaler bussen, samt øl i bussen) betales ved tilmelding

 

Brygning

For A & B medlemmer vil der på skift blive mulighed for at deltage i brygningen, der kan max. deltage 3-5 personer af hensyn til rengøring og plads. Der sættes en tilmeldingsliste op i klublokalet hvor man kan skrive sig på, deltagelse i brygning indebærer samtidig deltagelse i rengøringen bagefter J  

 

Medlemmer

Der var en stor opfordring til at man fik betalt kontingent, der er mange B medlemmer der endnu ikke har betalt deres kontingent. Der står C medlemmer på venteliste, så bestyrelsen vil løbende begynde at tilbyde dem B medlemskabet.   

 

Alle der kommer på besøg i Bryggeriet skal være medlem af foreningen, herefter betales i henhold til aftalte priser for medlemmer.   

 

Medlemmer skal medbringe deres medlemskort og fremvise det på forlangende

 

Der er forslag om at lave et månedligt møde hvor der tilbydes mad, dette er ok, men efterfølgende rengøring af klublokale skal overholdes

 

Det er muligt at invitere venner/foreninger op og se bryghuset, men det indebærer at de bliver C medlem, og at det aftales med en af kontaktpersonerne som i kan finde på www.birkelsebryghus.dk  

 

Der er en flok piger der har aftalt at de mødes sidste fredag i hver måned, dermed ikke sagt at de har klubhuset for sig selv

 

Rygepolitik

Rygning var oppe at vende på mødet og det blev fastslået at der må ryges i det lille lokale ved indgangen, men ikke i klublokalet.  

 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 17. september i forsamlingshuset

 

 

Møde 19-02 2010

Fredag 19-02 2010 mødte der ca. 50 medlemmer op.

Møde 26-02 2010

Fredag 26-02 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 05-03 2010

Fredag 05-03 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 12-03 2010

Fredag 12-03 2010 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 26-03 2010

Fredag 26-03 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 31-03 2010

Onsdag 31-03 2010 med Brian ved roret mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 09-04 2010

Fredag 09-04 2010 mødte der ca. 45 medlemmer op. Der er nu 16 tilmeldinger til
turen til Fur.

Møde 16-04 2010

Fredag 16-04 2010 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 23-04 2010

Fredag 23-04 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op. Vi havde besøg af to ægtepar fra Malkerummets Håndbryg, som var ude at se på nyt brygudstyr. De havde et par smagsprøver med af deres øl ( det smagte rigtig godt ). Øllet fra Birkelse Bryghus blev også prøvesmagt, og vi blev opfordret til at deltage i DM i håndbrygning.

Møde 07-05 2010

Fredag 07-05 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Besøg af skipperen`s venner

Lørdag 08-05 besøgte 41 af Skipperen`s Venner Birkelse Bryghus, de blev alle meldt ind i foreningen som C medlemmer. Der er nu over 250 medlemmer.

Møde 21-05 2010

Fredag 21-05 2010 mødte der ca 30 medlemmer op.

Møde 28-05 2010

Fredag 28-05 2010 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 04-06 2010

Fredag 04-06 2010 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 11-06 2010

Fredag 11-06 2010 mødte der ca. 45 medlemmer op.

Møde 18-06 2010

Fredag 18-06 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 25-06 2010

Fredag 25-06 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 02-07 2010

Fredag 02-07 2010 mødte der ca. 25 medlemmer op

Møde 06-08 2010

Fredag 06-08 2010 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 13-08 2010

Fredag 13-08 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 20-08 2010

Fredag 20-08 2010 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 27-08 2010

Fredag 27-08 2010 mødte der ca. 50 medlemmer nye som gamle.

Bestyrelsesmøde 02-09 2010

Bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus   02-09-2010   

 

Fraværende Brian & Leif

 

Generalforsamling 2010

 

Generalforsamlingen afholdes 27. oktober 2010 kl. 19,00, for A & B medlemmer som ikke er i kontingentrestance.

 

Der skal ikke vælges medlemmer til bestyrelsen da de er valgt for en 2 års periode. 

 

Christian Skovsted undersøger om det er muligt at lave en øl smagning i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Der laves et let traktement og øl fra eget bryghus

 

Tilmelding til generalforsamlingen fredagen før 22. oktober 2010

 

Behandlede emner

 

Der opstilles pavillon i haven med plads til 30 personer, der vil være mulighed for at overdække mellem pavillonen og bryghuset med et telt for plads til yderligere 30 personer. Budgetpris ca. 10.000,00 Christian S laver rammen, Bo og Finn har lovet at løfte det ind  

 

Der er åbnet for flere B medlemmer

 

Der åbnes mulighed for mad aften en gang om måneden til næste sommer i pavillonen

 

Forårsfesten afholdes på bryghuset, festen er for A 6 B medlemmer

 

Der indkøbes/laves gas varme til pavillon og i ”ryge rummet”

 

Der indhentes tilbud på små glas til øl smagning 10 eller 25 sæt af 5 stk. (Christian K.)

 

Der arrangeres besøg på et bryghus, der var forslag om Søgaards bryghus i Aalborg

 

Der indhentes tilbud på runde flasker til Cider, så det kan sælges fra køleskab (Christian S)

 

Brygprocessen beskrives på hjemmesiden

 

Der brygges eller tappes hver onsdag fra kl. 10,00 til 15,00, man er velkommen til at komme og kikke på eller deltage i brygningen. Der blev diskuteret om vi en gang om måneden kunne brygge til kl. 17,00, så alle havde mulighed for at kikke op ?

 

Der presses æbler i uge 41, Ulvehus skolen tirsdag og Friskolen onsdag fra kl. 10,00 til 14,00

 

Christian S efterlyste en brugt støvsuger og et gaskomfur, der annonceres på hjemmesiden

 

Morten Nielsen har 39 gæster med den 24 september.

 

 

 

Møde 03-09 2010

Fredag 03-09 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 10-09 2010

Fredag 10-09 2010 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 17-09 2010

Fredag 17-09 2010 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 24-09 2010

Fredag 24-09 2010 mødte der ca. 70 medlemmer op, hvor af 37 blev meldt ind på dagen. Vi er nu nået op på næste medlems nr. 350.

Møde 01-10 2010

Fredag 01-10 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 08-10 2010

Fredag 08-10 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 15-10 2010

Fredag 15-10 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 22-10 2010

 Fredag 22-10 2010 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Generalforsamling 27-10 2010

Generalforsamling Birkelse Bryghus 27. oktober 2010

Referat:

 

Som dirigent valgtes Henrik Strøm.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Fremmødte:

31 A & B medlemmer

 

Formandens beretning

:

Der er i sæsonen ikke sket så meget nyt og dog J

 

Der er drukket 3704 øl fra 01/01 2010 til 27/10 2010.

 

Der er blevet købt op opstillet pavillon som kan benyttes til mange formål, så som Mad aftener, private arrangementer, klub møder ect. Husk det er kun for medlemmer, så hvis der arrangeres noget skal man tegne min. et C medlemskab.    

 

Formanden appellerede til at alle gav en hjælpende hånd med klargøring af pavillon og de daglige opgaver i foreningen omkring rengøring og vedligeholdelse.

 

Der er købt nye råvarer hjem som også skabe grobund for nye typer øl. Hvis nogen sidder med forslag til nye bryg, kan de kontakte en af brygmestrene. 

 

I juni måned havde vi en bustur til Fur Bryghus med rundvisning og frokost, den lokale brygmester viste rundt og bredte ud af sign store viden om de gyldne dråber. Han modtog naturligvis som tak for rundvisningen lidt smagsprøver fra vores bryggeri.

 

Regnskab

VI har et resultat på + 24.104,00.

Vi har pt. 24 anker fadøl på lager (så det er bare i gang).

Prisen for strøm kr. 400,00 pr. md. sættes op til det dobbelte.

Vi har 358 medlemmer 29 B og 29 C medlemmer har ikke betalt kontingent.  

Kontingentet fastholdes i 2011.

Medlemmer:

06 A medlemmer.

99 B medlemmer.

    199 C medlemmer.

 

Der var ingen valg til bestyrelsen, da de blev valgt for 2 år.

 

Eventuelt:

Forslag til frivillig hjælp, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

 

Der kunne betales for rengøringen.

 

Der sættes en liste op i klubhuset hvor man kan tilmelde sig ved at skrive mail adresse eller mobilnummer på listen, så gives der besked om opgaverne på SMS/Mail. 

 

Der kunne arrangeres en arbejdsdag/weekend. 

 

Der brygges om onsdagen, man er velkommen til at kikke forbi.

 

 

Tak for god ro og orden.

 

Bestyrelsen 

 

Møde 29-10 2010

Fredag 29-10 2010 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 05-11 2010

Fredag 05-11 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 12-11 2010

Fredag 12-11 2010 mødte der ca. 50 medlemmer op.

Møde 19-11 2010

Fredag 19-11 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 26-11 2010

Fredag 26-11 2010 mødte der under 20 medlemmer op.

Møde 03-12 2010

Fredag 03-12 mødte der ca. 15 medlemmer op, en bundrekord som ikke gerne skulle slåes.

Møde 10-12 2010

Fredag 10-12 2010 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 17-12 2010

Fredag 17-12 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 31-12 2010

Fredag 31-12 2010 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 07-01 2011

Fredag 07-01 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 14-01 2011

Fredag 14-01 2011 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 21-01 2011

Fredag 21-01 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 28-01 2011

Fredag 28-01 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 04-02 2011

Fredag 04-02 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 11-02 2011

Fredag 11-02 2011 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 18-02 2011

Fredag 18-02 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 25-02 2011

Fredag 25-02 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 04-03 2011

Fredag 04-03 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 11-03 2011

Fredag 11-03 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 18-03 2011

Fredag 18-03 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 25-03 2011

Fredag 25-03 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 01-04 2011

Fredag 01-04 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 08-04 2011

Fredag 08-04 2011mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 15-04 2011

Fredag 15-04 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 20-04 2011

Onsdag 20-04 2011 mødte ca. 20 medlemmer op.

Møde 29-04 2011

Fredag 29-04 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op

Møde 06-05 2011

Fredag 06-05 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 13-05 2011

Fredag 13-05 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 27-05 2011

Fredag 27-05 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Arbejdsdag og møde 03-06 2011

Fredag var der kun to medlemmer mødt op til at lave gårdhaven klar til sommerfesten, der var allerede gravet ud og kørt sand ind. P.g.a. det manglende fremmøde blev der ikke lagt nogle fliser, men kun afsat højder.
Til vores normale møde kl. 15 mødte der ca. 30 medlemmer op, da tørsten begyndte at melde sig.

Møde 10-06 2011

Fredag 10-06 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 17-06 2011

Fredag 17-06 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 24-06 2011

Fredag 24-06 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Arbejdsdag 26-06 2011

Med Knud, Peter og Henrik i spidsen blev der lagt fliser i gårdhaven søndag 26-06 2011, nu mangler vi kun at anskaffe og lægge ca. 25 fortovsfliser for at være færdig. 

Møde 01-07 2011

Fredag 01-07 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 29-07 2011

Fredag 29-07 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 05-08 2011

Fredag 05-08 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 12-08 2011

Fredag 12-08 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 19-08 2011

Fredag 19-08 2011 mødte der ca. 50 medlemmer op.

Møde 26-08 2011

Fredag 26-08 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 02-09 2011

Fredag 03-09 2011 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 09-09 2011

Fredag 09-09 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Bestyrelsesmøde 12-09 2011

Bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus 12/9 2011

 

Fraværende Jette: Afbud pga fødselsdag  

 

Foreningens tilstand v/formanden

Kassebeholdning 15.000,00

 

Der er indkøbt fadølsanker for 10.000,00

 

Vi har malt til godt 2. års forbrug

 

Der har været knap så mange besøgende hen over sommeren som tidligere

 

Generalforsamling afholdes i starten af februar 2012

 

Fremover vil der blive et par arbejdsdage hvor større opgaver laves i samlet flok, det er ikke til at håndtere med listen i klublokalet

 

Øvrige tiltag som blev behandlet på mødet

 

Der laves julebrug i uge 38, det bliver en overgæret mørk ale

 

1. fredag i december holder vi julekomsammen, med lidt vafler og spegepølse 

         

Der afholdes oktoberfest den 7. oktober i foreningens lokaler fra kl. 17,00 til 24,00

Festen er gratis for A&B medlemmer 

 

C medlemmer kan deltage hvis der er plads, for 75,00 kr.

 

Der serveres en grill menu og alle får udleveret 5 øl billetter, herefter øl til en 10’er

 

Det er tilladt at medbringe vin til eget forbrug

 

Tilmelding senest fredag den 30. september 

 

Henrik Strøm laver plakat, Gert sørger for mad, vi er sammen om resten 

 

 

Der forsøges arrangeret en tur til Nibe Bryghus en torsdag i november 2011

Rundvisning på bryghuset

En let anretning

Bus betales af foreningen, resten er for egen regning

Vi prøver om vi kan finde en der vil køre en lejet bus

Alternativ vil vi spørge Søgaards Bryghus

 

Christian K. tager kontakt til Nibe og Gert til Søgaards hvis det bliver nødvendigt

 

 

 

Thisted bryghus

Vi forsøger at arrangere en rundvisning på Thisted bryghus i 2012, der er omkring et års ventetid så det bliver nok hen på efteråret 2012

 

Christian K tager kontakt til Thisted

 

Æbledag for skolerne

Der arrangeres Æblemost dag for skolerne torsdag den 29. september fra 10,00 til 12,00

 

3 kg . Æbler giver en liter saft som udgangspunkt

 

Henrik Strøm er arrangør

 

De kvindelige medlemmer

 

Vi oplever desværre et vigende antal besøg fra damerne, derfor blev det besluttet at der fremover vil blive lavet følgende tiltag, med start den 30. september 2011

 

Der er dameaften den sidste fredag i måneden

Der udleveres en gratis øl efter eget valg

Toilettet vil være forbeholdt damer

Der reserveres 2 borde i bryghuset

 

Henrik Strøm laver et opslag og skilte til bordene

 

Parkering

 

Det henstilles til alle om ikke at parkere udenfor bryghuset, og absolut ikke i begge sider 

 

 

Forslag til kommende arrangementer

 

Bestyrelsen er meget åben for forslag til arrangementer, tiltag   

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ”efter behov”

 

Møde 16-09 2011

Fredag 16-09 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 23-09 2011

Fredag 23-09 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 30-09 2011

Fredag 30-09 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Oktoberfest 07-10 2011

Fredag 07-10 2011 blev der afholdt oktoberfest på Birkelse Bryghus, hvor 48 medlemmer havde meldt sig til. Der blev grillet ben og drukket øl til den store guldmedalje, og for en gang skyld var bryghuset åben til kl. 24.00. Hvis der var nogen der gik sultne eller tørstige hjem, var det deres egen skyld.

Møde 14-10 2011

Fredag 14-10 2011 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 21-10 2011

Fredag 21-10 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 28-10 2011

Fredag 28-10 2011 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Møde 04-11 2011

Fredag 04-11 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 11-11 2011

Fredag 11-11 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Tur til Nibe Bryghus

Torsdag 17-11 2011 besøgte 20 medlemmer fra Birkelse Bryghus Bryghuset i Nibe.
Der blev spist ølben og prøvesmagt øl til den store guldmedalje, mens Brygmester Antoni og hans hjælper fortalte om Nibe og Nibe Bryghus. En lille rundvisning blev det også til, hvorefter der blev prøvesmagt flere øl, så hvis der var nogle der gik tørstige i seng, var det deres egen skyld. En super øloplevelse.

Møde 18-11 2011

Fredag 18-11 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 25-11 2011

Fredag 25-11 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 02-12 2011

Fredag 02-12 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 09-12 2011

Fredag 09-12 2011 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 16-12 2011

Fredag 16-12 2011 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 30-12 2011

Fredag 30-12 2011 mødte der mellem 30 og 40 medlemmer op.

Opladning til Nytårsaften 2011

Den 31-12 2011 mellem kl. 11. og 14. var der opladning til Nytårsaften. Der mødte mange medlemmer op, sikkert p.g.a. Brians store reklameindsats på Face. 

Møde 06-01 2012

Fredag 06-01 2012 mødte der ca. 30 medlemmer op.

Møde 13-01 2012

Fredag 13-01 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 20-01 2012

Fredag 20-01 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 27-01 2012

Fredag 27-01 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 03-02 2012

Fredag 03-02 2012 mødte der ca. 25 medlemmer op.

Møde 10-02 2012

Fredag 10-02 2012 mødte der ca. 20 medlemmer op.

Møde 17-02 2012

Fredag 17-02 2012 mødte der ca. 35 medlemmer op.

Møde 24-02 2012

Fredag 24-02 2012 mødte der ca. 40 medlemmer op.

Referat bestyrelsesmøde Birkelse Bryghus 28/2 2012

 

Fraværende Leif og Jette

 

 

Generalforsamling afholdes onsdag den 6/2 2012 kl. 19,00 i bryggeriet

 

Der serveres øl og pølser

 

A medlemmer er automatisk medlem af bestyrelsen

Hele bestyrelsen er på valg Henrik, Christian, Jette og Brian. Henrik, Brian og Christian modtager genvalg, Jette har ikke deltaget på de seneste bestyrelsesmøder, så om hun genopstiller vides ikke.

Indbydelser til bestyrelsesmøder foregår via hjemmesiden   

Bestyrelsen foreslår Leene som kandidat til bestyrelsen

 

 

Økonomi

Der er i år et mindre underskud på 3500,00 kr. 

Egenkapitalen er fastholdt på små 30.000,00 kr.

Prisen på øl fastholdes til 10,00 kr

Der har været omsat ca. 50.000,00 i bryggeriet på øl 

 

Bestyrelsen konstatere at det er et tilfredsstillende resultat og en fornuftig økonomi for 2011

 

A+B Medlemmer betaler fremover samme kontingent

 

A medlemmer indstilles af bestyrelsen

 

Arrangementer

 

Der laves en tur til Thisted bryghus i foråret

Vi deltager med smagsprøver i Skovsgaard Beerfest fredag den 8 juni (mere på hjemmesiden)

Der afholdes ”forårsfest” i september, erstatter oktoberfesten hvor der er for koldt til udendørs aktiviteter 

Når køkkenet er færdigt i pavillonen vil der forsøgsvis blive startet på  de tidligere aftalte ”maddage” 

 

Bryggeriet

 

Priser på øl fastholdes til 10,00 kr.

Christian K. har en gammel opgave omkring indkøb af glas til smagsprøver (5glas)

Der forsøges pt. med en ny gær

Der er indkøbt cascade humle

 

Der er var en god snak omkring Birkelse pils, der har været lidt kritik af at den var grumset og lidt flad. Der forsøges med lidt mere malt og fukus op udseende.

 

Det blev indskærpet at der under ingen omstændigheder må serveres øl for personer under 18 år, heller ikke hvis de må for deres forældre og kun for medlemmer

 

   

Bestyrelsen samles næste gang i forbindelse med generalforsamlingen kl. 18,30

 

 

 

Referent: Christian K

 

 

Møde 02-03 2012

Fredag 02-03 2012 mødte der ca. 50 medlemmer op.