Foreningens vedtægter
Overskrift 1

  Vedtægter for Foreningen Birkelse Bryghus.

 

§ 1.                     Formål.

At skabe kendskab til øllets univers ved selv at brygge, og ved prøvesmagning at sammenligne eget bryg med andre håndbryggere og Bryggeriers øl fra ind og udland.

Socialt samvær skal være en vigtig aktivitet, så der kan skabes venskaber og sammenhold mellem unge og gamle på tværs af samfundets sociale lag.

 

§ 2    Generalforsamling.

Der skal en gang om året afholdes generalforsamling for A og B medlemmer.

 

        Dagsorden.

  1. Velkomst og valg af dirigent.
  2. Formand aflægger beretning.
  3. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelse: 4 A medlemmer – 3 B medlemmer – 1 A suppleant – 1 B suppleant (hvert andet år). 
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkommende forslag.
  7. Eventuelt.

 

§ 3.                  Økonomi.

Regnskabet følger kalenderåret, og revideres af bestyrelsen.

Overskuddet af foreningens aktiviteter går til arrangementer for A og B medlemmerne.

 

§ 4.        Medlemsstatus.

A medlemmer: Nøglebærere – Brygansvarlige – Arrangementsansvarlige.

B medlemmer: Brygdeltagere – Arrangementsdeltagere.

C medlemmer: Gæst ved ugentlige møder.

 

For at blive A medlem skal man anbefales af bestyrelsen.

 

 

 

Startkontingent. ( revideres på stiftende generalforsamling )

 

A medlemmer: 200 kr.

B medlemmer: 200 kr.

C medlemmer: 100 kr.

Dagkort:             25 kr.